Η ατομική επιχείρηση ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και στο εξης θα καλείται «Εταιρεία» χάριν συντομίας. Σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της www.netsystems.gr .  Η www.netsystems.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η «Εταιρεία»  η οποία εδρεύει στο Βασιλικό Χαλκίδας επί της Αγίου Ιωάννου 25,  ΤΚ 34002 – με ΑΦΜ   135227166 και τηλ. επικοινωνίας  2221121120 / 22210 50012, με ΑΦΜ 135227166 (Δ.Ο.Υ Χαλκίδας), ηλεκτρονική διεύθυνση info@netsystems.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2221121120 – 2221050012. Οποιαδήποτε πρόσβαση του επισκέπτη και κάθε χρήση του υλικού που θα βρει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Γι’ αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, προκειμένου να επισκεφτείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της «Εταιρεία» μας. Εφόσον γίνει η επίσκεψη, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απόλυτα σύμφωνοι με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.netsystems.gr. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας. θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες δεν μπορούν να εγείρουν οποιασδήποτε μορφή αξίωσης έναντι της εταιρίας για παράδειγμα ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά για μη χρήση συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των προϊόντων, τρόπου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς προϊόντος κ.λ.π ακόμα και εάν τα ανωτέρω έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια την «Εταιρεία».

Πνευματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 (και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975) όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4212/2013, απαγορεύεται η αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική) ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της «Εταιρείας»

Χρήση της ιστοσελίδας

Τόσο η ιστοσελίδα της «Εταιρείας», ήτοι η ιστοσελίδα www.netsystems.gr, όσο και τα περιεχόμενά της φροντίσαμε να είναι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει διαφορά με τη νομοθεσία άλλων χωρών, οπότε ότι αφορά σε υπηρεσία ή προσφορά προϊόντος μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας σε χώρες όπου μπορεί αυτή να απαγορεύεται θεωρείται ως μη γινόμενο. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, να αναθεωρεί και να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για οποιαδήποτε μεταβολή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές μέσα από την ιστοσελίδα της.

Προσωπικά Δεδομένα

Η «Εταιρεία» έχει ως βασική αρχή το σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της.  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Ιδιωτικότητας  και Απορρήτου συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Αποζημίωση Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη σημαίνει αυτόματα τη συμφωνία του χρήστη για την ευθύνη αποζημίωσης από τον ίδιο τόσο της Εταιρεία, όσο και τους άμεσα συνεργαζόμενους με αυτή (προμηθευτές, συνεργάτες) για κάθε απώλεια, ζημιά ή έξοδο προκύψει από αυτή την παραβίαση. Επίσης η αποζημίωση για το σύνολο των νομικών εξόδων που θα προκύψουν από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του χρήστη και θα επιβαρύνει τον ίδιο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Η συλλογή, χρήση και διάθεση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.netsystems.gr σημαίνει αυτόματα την ανάληψη από τον ίδιο κάθε πιθανού κινδύνου που θα προκύψει από αυτή την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας. Η «Εταιρεία»  βέβαια θα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια, όσο είναι αυτό δυνατό, έτσι ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι όσο γίνεται πιο ακριβές και οι πληροφορίες αξιόπιστες. Παρόλα αυτά όμως δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι θα μπορέσει να επιτύχει τη συνεχή ενημέρωση, ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας. Κανένας από την «Εταιρεία»  αλλά και όσων συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό, όσο και τη δημιουργία και διάθεση της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο χρήστη από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή για ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε έστω και μικρή αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου της ή μετέχοντος στην «Εταιρεία»  εκτός κι αν αποδειχθεί ότι η ζημιά ή η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της εταιρίας που έχει ως στόχο την πρόκληση βλάβης στο συγκεκριμένο χρήστη.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων, και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. . Η νομοθεσία περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η εμφάνιση και η έκθεση τους δεν θα  πρέπει να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τρίτους. Αν η εταιρία αντιλιφθεί καθε είδος υποκλοπή θα προβεί άμεσα στη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος της 

Περί Απορρήτου Προσωπικού

Η «Εταιρεία»  σέβεται το προσωπικό απόρρητο των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έτσι οποιαδήποτε στοιχεία έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα και έχουν δοθεί στην εταιρία μας χρησιμοποιούνται μόνο από αυτήν και δε δίνονται για κανένα λόγο σε άλλο πρόσωπο εκτός αν δοθεί επίσημη άδεια από το χρήστη που να δηλώνει ότι συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσης σας είστε εσείς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Εταιρείας» δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η «Εταιρεία» απο την πλευρά της διατηρεί απόρρητο κάθε στοιχείο των χρηστών της ιστοσελίδας της καθώς και κάθε συναλλαγή με αυτούς. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Για οποιαδήποτε κοινοποίηση στοιχείων θα πρέπει να έχουμε ή την έγγραφη εξουσιοδότηση των χρήστων ή να συντρέχουν λόγοι δικαστικών αποφάσεων ή αλλής δημόσιας αρχής. Οτιδήποτε υλικό στέλνεται στην «Εταιρεία»  μέσω του διαδικτύου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο η «Εταιρεία»   μας αναλαμβάνει την ευθύνη να τα λάβει υπόψη της και να τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ταυτόχρονα δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση ως προς το υλικό αυτό. Σε όλα τα παραπάνω εξαιρούνται όσοι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας.  

Διαδικασία αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής. Κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο – button, προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στο καλάθι σας, το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας. Επιβεβαίωση της παραγγελίας Μετά την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail (στο email που μας έχετε υποδείξει) ή / και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για μία εβδομάδα, μετά το διάστημα της οποίας αν παραμείνει άπρακτη θα ματαιώνεται αυτομάτως. Διεκπεραίωση της παραγγελίας  Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από τον Ελλαδικό χώρο και κατ’ επέκταση αποστολές εμπορευμάτων γίνονται μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας μεταξύ 09:00 έως 15:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Η παραγγελία αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει με μέσα που η «Εταιρεία» έχει επιλέξει. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται εντός 10 (Δέκα) εργασίμων ημερών με κόστος το οποίο αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα ενημέρωσης πελατών.

Στην περίπτωση που ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θέλει να προχωρήσει στην αγορά προϊόντων έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί μέσω λογαριασμού ή να εκτελέσει παραγγελία ώς επισκέπτης. Για τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα και τη σύνδεση του με αυτόν θα πρέπει να ακολουθήσει τις υποδεικνυόμενες κάθε φορά οδηγίες για την εγγραφή. Μέσω του λογαριασμού του ο χρήστης, θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμεί, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης. Αν τυχόν ο εκάστοτε χρήστης επιθυμεί να αιτηθεί κατάργηση του λογαριασμού του δύναται να επικοινωνήσει, μέσω του δηλωθέντος κατά την εγγραφή του email, με την εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@netsystems.gr και να υποβάλει σχετικό αίτημα.

Η «Εταιρεία» διευκρινίζει ότι όλη η προαναφερόμενη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα είναι προαιρετική για την πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτής. Ο χρήστης δύναται να πραγματοποιήσει τις ως άνω αγορές χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο χρήστης αποδέχεται ότι η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη διαδικασία στην ιστοσελίδα για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών.

Ανωτέρα βία 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου των 10 ημερών από την λήψη της παραγγελίας σας, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η «Εταιρεία» δεν δύναται να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Επιπλέον, η «Εταιρεία» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων. Περαιτέρω, επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.).

Η «Εταιρεία»  δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν, ή με τυχόν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους.

Πολιτική Τιμών 

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ). Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του, το τίμημα το οποίο αναγράφεται γι’ αυτό το προϊόν κατά το χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας, όπως αναφέρεται λεπτομερώς κατωτέρω.